"Painterly architechtonic. Black, red, grey”, Lyubov Popova, 1916

Painterly architechtonic pin

7,50 €Prijs